І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» 14-15 березня 2021 року (м. Київ, Голосіївський район, вул. Пирогівський шлях, 34)

Планується робота за напрямками:

1. ОСВІТА
2. ЕКОЛОГІЯ
Екологізація освіти як основа стратегії збалансованого розвитку.
Безпека атомної енергетики, горіння речовин.
Екологічна безпека.
Глобальні та регіональні екологічні проблеми
Охорона природних комплексів
Інтегроване управління природокористуванням
Імплементація Європейського екологічного права
Альтернативні (відновлювані) джерела енергії.
Проблеми надійності та енергозбереження.
3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
4. ПРАВО
5. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
6. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
7. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА

Посилання: https://www.science-community.org/ru/node/219945