Міжнародний форум з агроекології, стійкого сільського господарства і кооперування 25 лютого 2021 р. (м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В. Міжнародний інститут менеджменту)

Основна мета міжнародного форуму – сприяти обміну досвіду щодо стійкого виробництва через агроекологічні методи.

 

У програмі:

1) Як Green Deal вплине на агросферу: виклики, можливості, обмеження

2) Розроблення ефективних екостратегій для:

  • мінімізації забруднення водних ресурсів і атмосфери;
  • оптимізації використання N в рослинництві;
  • обліку впливу заходів з обмеження викидів NH3 на інші втрати N.

3) Ризик-менеджмент в агросфері.

4) Екологічні проблеми управління  земельними ресурсами та  землекористуванням у процесі  здійснення реформ.

5) Проблеми і перспективи хімічного захисту.

6) Рецепти лікування деградованих земель: технології, методології, практика. Кращі світові практики оздоровлення ґрунтів.

7) Комплексне використання земельних і біологічних ресурсів агроландшафтів, направлених на зниження виділення парникових газів у процесі сільськогосподарського виробництва

8) Як отримати максимальний прибуток з гектара, знижуючи тиск на довкілля?

9) Можливості використання дигестату біогазових установок як органічних добрив і покращувачів ґрунтів.

 

Посилання: https://ecolog-ua.com/news/mizhnarodnyy-forum-z-agroekologiyi-stiykogo-silskogo-gospodarstva-i-kooperuvannya