ЕКО календар

Міжнародний день захисту озонового шару

День без автомобілів

Міжнародний День туризму

Всесвітній день моря

Міжнародні дні спостереження за птахами

Всесвітній день захисту тварин

Всесвітній день охорони місць існування

Міжнародний день із зменшення небезпеки стихійних лих

св. Франциска з Асизу