Людиною була зроблена величезна помилка в тому, що він відділив себе від законів природи і перестав з ними рахуватися
В.І.Вернадський
Природа завжди права. Помилки виходять від людей
Йоганн Вольфганг фон Гете
Природа завжди діє не поспішаючи і по-своєму економно
Шарль-Луї Монтеск'є

ЕКО заклади

Перелік вищих навчальних закладів екологічного напрямку
Житомирський державний університет ім. Франка
м. Житомир
Заснований:1919 р

Університет має давні та славні традиції, які ми свято бережемо і примножуємо. Пройшов він непростий і тернистий шлях. Шлях, позначений як науковими й освітянськими лаврами, видатними особистостями, так і необґрунтованими звинуваченнями та політичними репресіями. Проте всупереч усім перешкодам найстаріший вищий навчальний заклад Житомирщини продовжував діяти в різних формах, нав’язаних владою, і в його стінах свята […]

Дніпровський державний аграрно-економічний університет
м. Дніпро
Заснований:1922 р

Дніпропетровський державний аграрний університет розвивався як один із провідних вищих навчально-наукових закладів аграрної освіти України. За дев’яносто років його існування тут одержали ґрунтовні знання понад сорок тисяч фахівців головних галузей агропромислового комплексу держави. Майже півтисячі працівників університету набули наукових ступенів кандидатів і докторів наук. Сотні студентів і викладачів були відзначені державними нагородами УРСР, СРСР, України […]

Європейський університет
м. Київ
Заснований:1991 р

Серед розмаїття вищих навчальних закладів приватної  форми власності, народ­жених після здобуття Україною неза­лежності, Європейський універси­тет — один з перших і найбільш відомих. За 25 років своєї діяльності університет здо­був вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл нашої держави. Європейський університет сьогодні — це сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад. За різними формами навчання тут проходять підготовку […]

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ
Заснований:1834 р

Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні – це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. В умовах розбудови незалежної Української держави перед університетом були поставлені нові відповідальні завдання. Майбутні фахівці повинні відрізнятися глибокими професійними знаннями і здатністю творчо мислити, усвідомленням величезної відповідальності за справу і готовністю до подвижницькій праці. Справитися з такою […]

Інститут екології економіки і права
м. Київ
Заснований:1995 р

Інститут здійснює підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями: “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Міжнародна економіка”, “Фінанси і кредит”, “Маркетинг”, “Психологія” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. використання новітніх освітніх технологій; висока якість навчання; висока кваліфікація науково-педагогічного персоналу; підготовка нового покоління фахівців, конкурентоспроможних на світових ринках праці; формування нового типу мислення; відповідність світовим […]

Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ
Заснований:1898 г

Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- […]

Вінницький національний аграрний університет
Факультет екології
м.Вінниця
Заснований:1982р

В університеті створені необхідні умови для творчого зростання його співробітників, стажування та співпраці з колегами університетів України та зарубіжжя. Щорічно близько 20% викладачів підвищують кваліфікацію у вітчизняних вищих навчальних закладах, наукових і виробничих установах...